Home

Vi är tre samtalsterapeuter med grundläggande psykodynamisk psykoterapiutbildning. Vår inriktning är psykodynamiskt relationell med affektfokuserade inslag och vi samarbetar med legitimerade psykoterapeuter med handledarutbildning.

Psykodynamisk samtalsterapi är en terapiform där känslor och tankemönster medvetandegörs vilket ger en ökad förståelse och självinsikt och därmed också minskar problemens inverkan i livet. Anledningar till att gå i terapi kan vara väldigt olika men för alla är det en värdefull investering i sig själv.

Det är ofta i relation till andra som våra svårigheter som människa blir tydliga för oss. Hur vår relation till våra nära sett ut under uppväxten präglar också till stor del de relationer vi har idag samt hur relationen till oss själva ser ut. Det finns således en stor utvecklingspotential i det relationella arbetet.

Vad gäller psykoterapi har forskning visat att relationen mellan psykoterapeut och klient är den viktigaste faktorn för hur lyckat utfallet av terapin blir. Ditt första besök är förutsättningslöst och du har möjlighet att känna efter hur du upplever kontakten mellan dig och din terapeut. Du betalar endast halva kostnaden vid ditt första besök och skulle du önska byta terapeut gäller det reducerade priset även vid detta nya besök.

Genom vårt samarbete kan vi i de allra flesta fall erbjuda kort väntetid och våra mottagningar ligger centralt i Sockholm. Kontakt och info finner du under respektive presentation.

Varmt välkommen att kontakta någon av oss för att boka in ett första möte!