Home

Jag heter Maria Hedström och är utbildad samtalsterapeut, mentalskötare och undersköterska.

Jag har arbetat inom psykiatrin sedan 1989 och har genom det en gedigen erfarenhet av att möta människor i olika skeden i livet.

Jag har goda erfarenheter av att problem som yttrar sig som hinder i vardagen kan hitta sin förklaring genom ett gott samarbete mellan terapeut och klient. Detta kan för dig ge en ökad kunskap och förståelse som underlättar i livet.

Jag har kontinuerlig handledning av legitimerad psykoterapeut med handledarutbildning och är medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum.

Känner du att det kan vara något för dig så är du varmt välkommen att kontakta mig.

Maria tar för tillfället inte emot nya klienter. 

Maria version 3

Telefon: 076-8375079

Mail: maria@samtalsterapigruppen.com

Besöksadress: Luntmakargatan 52

__________________________________________________________________________________

Annons